Sosiale og mobile teknologier i ABM-sektorene

En rapport fra ABM-utvikling

1.2 Mandat og avgrensninger

Posted by Anders Olsson den 05.08.09

Mandat

Denne rapporten er skrevet på grunnlag av et oppdragsnotat fra ledergruppa i ABM-utvikling 12. august 2008. Der pekes det på at det er behov for å øke fokus på de muligheter som ligger i bruk av mobile og sosiale teknologier i abm-sektorene. For å gjøre abm-institusjonene til relevante samfunnsaktører, er det viktig at de har god kompetanse på sosiale teknologier/web 2.0, og at de også engasjerer seg i bruken av disse verktøyene. Nye og andre formidlings- og tjenestemuligheter som kan etableres ved hjelp av mobile mottakere (primært mobiltelefoner) må utvikles. Ledelsen i ABM-utvikling skisserte i oppdragsnotatet at arbeidet vil gå i flere faser. Første fase avsluttes med levering av denne rapporten. I andre fase skal man ta tak i de overgripende strategier for det videre arbeidet med de digitale utfordringene i ABM-utvikling, og se på de problemstillingene arbeidsgruppen reiser for de tre ulike sektorene.

I mandatet står det at gruppen skal: 

 • Gi råd om hvordan sosiale og mobile teknologier kan være med å styrke dialogen og debatten om de digitale utfordringene i abm-sektoren. Dette bør også omfatte gruppens konkrete arbeid og være tilstede i rapporten
 • Gi en kort statusoversikt for abm-sektoren om bruken av mobile og sosiale teknologier 
 • Gi råd om hvordan arbeidet på disse områdene best kan legges opp frem mot 2014
 • Peke på konkrete tiltak som bør prioriteres fra 2009 og frem mot 2014
 • Vurdere hvordan man best kan øke interessen og kompetansen på disse feltene i fagmiljøene og i institusjonene 

Rapporten har utgangspunkt i mandatet og er resultat av et felles diskusjons- og skrivearbeid. Våre refleksjoner kan ikke betraktes som endelige eller fullstendige i forhold til de utfordringene som sektoren står overfor, men utgjør snarere et utgangspunkt for videre diskusjon og meningsutveksling. Rapporten hviler på de gjennomganger og diskusjoner vi har hatt i gruppa, og på de innspill de individuelle gruppemedlemmene har kommet med. Innspillene reflekterer den erfaring og bakgrunn medlemmene har tatt med seg inn i arbeidet, hvilket kan innebære at vesentlige spørsmål i en fremtidig diskusjon ikke har fått det fokus det fortjener.    

Gruppens sammensetning

Arbeidsgruppen er satt sammen av representanter både fra egen organisasjon og fra ulike abm-institusjoner. Gruppen bestod av følgende deltakere:

 • Anders Olsson, ABM-utvikling (leder)
 • Lars Wenaas, ABM-utvikling (sekretær)
 • Hildegunn Bjørgen, ABM-utvikling
 • Petter Pedryc, IKA Kongsberg
 • Hege Hauge Tofte, Østfoldsmuseet
 • Jannicke Røgler, Buskerud Fylkesbibliotek
 • Øystein Åsnes, ABM Sogn og Fjordane og Kulturnett Sogn og Fjordane 

Petter Pedryc skiftet arbeidsgiver og flyttet, og han måtte dessverre trekke seg fra arbeidet etter de to første samlingene. Hans innspill er tatt med i rapporten, og de gjenværende medlemmene i arbeidsgruppen ønsker å takke ham for innsatsen.  Vi vil også gi hverandre en klapp på skulderen for et godt, interessant og faglig givende samarbeid.   

Gruppen har hatt fem arbeids- og diskusjonssamlinger i ABM-utviklings lokaler i Oslo i løpet av høsten 2008. Arbeidet ellers har utviklet seg gjennom skrive- og idéarbeid mellom samlingene. I tillegg ble det arrangert en halvdags workshop med en utvidet gruppe ”eksperter” på fagfeltene. Innledere var Petter Bae Brandtzæg fra Sintef, Dagny Stuedahl fra UiO/Sekretariatet for Kulturminneåret 2009 og Hjalmar Olsson fra Ord och Vision AB, og alle i arbeidsgruppen deltok. Temaet for dagen var generelle trender innen sosiale og mobile teknologier.   

Det avsluttende skrivearbeidet er gjennomført som en felles øvelse med kommentarer, kritikk og diskusjon rundt tematikk og formuleringer. I arbeidet med rapporten har gruppen brukt sosiale nettjenester som samarbeidsverktøy. Arbeidsgruppen håper at dette arbeidet blir et bidrag til å sette fokus på tematikken, og at rapporten kan brukes i utviklingsarbeidet knyttet til disse temaene i abm-sektoren.

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

 
%d bloggere liker dette: