Sosiale og mobile teknologier i ABM-sektorene

En rapport fra ABM-utvikling

3.1 Mobil teknologi anvendt i sektorene

Posted by Anders Olsson den 05.08.09

Når det gjelder bruk av mobil teknologi i abm-sektorene kan man grovt sett skille mellom ikke-stedbunde (og mer funksjonelt rettede tjenester), og stedbundne (og primært formidlingsrettede tjenester). Eksempler på ikke-stedbunde tjenester er spørsmål via sms, søk i databaser, bestilling via mobilt utstyr. Eksempler på stedbundne tjenester kan være mobile byguider for publikum.

Teknikk og kompetanse

De fleste ikke-stedbundne tjenestene som er laget, er basert på telefonen som mottager av informasjon, i en en-til-en forståelse (jfr de tre nivåene av interaksjon omtalt tidligere i rapporten).

De stedbudne løsningene spenner fra spesialutviklede systemer for mobil formidling i utstillinger eller institusjoner, til teknologi utviklet for mobiltelefoner/mp3-spillere som avspillingsutstyr. Variasjonene er store, men et fellestrekk er at de fleste løsningene har vært kostbare å implementere og at det ennå ikke eksisterer standarder på dette feltet. Løsningene er ofte ressurskrevende å vedlikeholde og drifte, både teknisk og innholdsmessig. I tillegg er det et problem at kompetansen på bruk av utstyret og levering av innhold fra institusjonene ofte er for dårlig. Institusjonene makter ikke å sikre stabil drift eller videreutvikle tilbudene.

Formidling

Formidling tilpasset mobile enheter er ikke det samme som formidling på verdensveven eller i utstillingslokalet. Man kan besøke de fleste websider fra en mobiltelefon, men mobilitetsaspektet, lydopplevelsen, den lille skjermen og andre egenskaper ved mobiltelefonen gjør mobil formidling til noe formidlingsmessig helt eget. Videre utvikling må ta høyde for særtrekk ved teknologien og utnytte det potensialet som ligger i denne formen for formidling. Bevegelse, GPS-soner og trigging av informasjon kan gi spennende muligheter i denne sammenheng.            

Majoriteten av tjenester som finnes i dag, tilbyr vanligvis informativ basisinformasjon med et tradisjonelt preg – gjerne knyttet til formidlingen av et objekt eller et sted. Mer eksperimenterende formidling, slik som dramatiseringer, fortellerkonsept, bruk av multimedia eller interaktive grep er generelt fraværende. Noen unntak er de dramatiserte fortellingene i mobilguiden på Erkebispegården og bruk av fortellerkonsept i PDA-guidene på Sør-Trøndelag kystmuseum (se status under).

Markedsføring

Mobile tjenester i abm-sektoren har generelt vært lite markedsført og publikum har i liten grad kjennskap til at de eksisterer. Markedsføringen av mobile tjenester må sees i sammenheng med virksomhetens øvrige tilbud. Et viktig spørsmål er: I hvilke kanaler kan institusjonen gjøre sine mobile tjenester kjent.

Mobile tjenester i bibliotekene 

Disse er foreløpig lite utbygd, men noen tjenester finnes. De fleste kan karakteriseres som ikke-stedbundne, snarere enn stedbundne formidlingsrettede tjenester:  

 • På tjenesten «Biblioteksvar» kan du sende spørsmål som sms til den nasjonale spørretjenesten. 
 • Biblioteksystemene tilbyr i ulik grad tjenester via mobilen til brukerne. Eksempel på slike tjenester er søk i kataloger, reservering og fornyelser. Du kan også få beskjed når bestilt materiale er mottatt. Biblioteksystemene Aleph og Bibliofil er de som har kommet lengst med å tilby denne typen tjenester i Norge. Eksempel på dette er Stavanger biblioteks tjeneste MoBib.
 • Den nasjonale nettstedet «Skrivebua» lar deg laste opp tekster fra mobilen din. Dette er en tjeneste hvor ungdom publiserer egne tekster. 
 • Et annet prosjekt som ikke er et rent biblioteksprosjekt, men som har en litterær tilknytning, er fortellernettstedet ”Tekstopia” (http://www.tekstopia.no). Nettstedet er en samling av litteratur som handler om steder og inviterer hvem som helst til å delta. I tillegg tilbys muligheten å høre teksten opplest på mobiltelefonen (Mobil-link: tekstopia.no/m). 

Mobile tjenester i arkivene

 Det er få mobile tjenester i arkivene: 

 • I Bergen Byarkiv har de utviklet en Audioguide for blinde og svaksynte (basert på iPod-spillere) i forbindelse med en utstilling 
 • I Møre og Romsdal og i Sogn og Fjordane kan man nå databaser over stedsnavn, foto og artikler via mobiltelefoner eller PDAer

Mobile tjenester i museene
Museumssektoren har engasjert seg noe mer i bruken av mobil formidling. Her dominerer de stedbundne formidlingsrettede tjenestene, og eksempler på dette er:

 • I Sogn og Fjordane tilbys det flerspråklige audioguider i mp3-format for både lokal bruk og nedlasting fra internett fra Sunnfjord Museum, Sogn Folkemuseum og Lærdalsøyri sentrum.
 • I Oslo har blant annet Astrup Fearnley Museet brukt mobil teknologi for å formilde kunst i museet.
 • Via mobiltelefoner kan man også få audioguider i Oslo sentrum og Vigelandsparken. Norsk sjøfartsmuseum, Norsk Folkemuseum, Nasjonalgalleriet og Munch-museet tilbyr også forskjellige mobile løsninger til publikum.  
 • På Kistefoss Museum har de tatt i bruk en PDA-guide som forteller om anlegget.  
 • I trøndelagsfylkene finnes det forskjellige mobile guider via mobiltelefon eller PDAer i Nidarosdomen og Erkebispegården, på Nordenfjeldske Kunstindustrimuseet, på Sør-Trøndelag Kystmuseum og på Norveg Kystmuseum.  
 • Agderfylkene tilbyr flerspråklige audioguider i mp3-format for både lokal bruk og til nedlasting fra internett fra blant annet Grimstad, Kristiansand og Færnes. 
 • I Rogaland kan man benytte tilsvarende tilbud med mobil byvandring via mp3 i Haugesund og Stavanger, og Rogaland Kunstmuseum har prøvd ut podcastformidling av kunstutstillinger til publikum.
 • Et annet prosjekt som har gjort liknende var det såkalte Move-prosjektet i Lofoten. Der samarbeidet Telenor R & D med lokale institusjoner og lokalt næringsliv og utviklet en mobiltelefontjeneste med både søke-, attraksjons- og formidlingstilbud.
 • I prosjekt Nordsjøruten (North Sea Trail) tilbys formidling via mobiltelefon/PDA på utvalgte punkter langs hele kysten fra Rogaland til Østfold.
Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

 
%d bloggere liker dette: